August 15, 2010

Hypermetabolic response during anesthesia

Malignant hyperthermia
Acute sepsis
Pheochromocytoma
Thyrotoxicosis

No comments:

Post a Comment

Ya Allah! Permudahkanlah aku untuk menuntut ilmuMu, memahaminya, mengingati dan menyebarkannya. Berkatilah ilmu itu dan tambahkanlah ia. Amin.