February 4, 2010

stresses of flight transportation

1) Hypobaric environment
2) decreased partial pressure of oxygen
3) Turbulence and vibration
4) Temperature and humidity

No comments:

Post a Comment

Ya Allah! Permudahkanlah aku untuk menuntut ilmuMu, memahaminya, mengingati dan menyebarkannya. Berkatilah ilmu itu dan tambahkanlah ia. Amin.