October 7, 2009

Hallucination vs Illusion



Hallucination is false sensory perception not associated with real external stimuli. identified with mnemonic COINS


C- Conscious
O- Objective place
I- Involuntary
N- No stimuli
S- Sense organ (eg; ear. not brain)


Illusion is misperception or misinterpretation of real external sensory stimuli.

No comments:

Post a Comment

Ya Allah! Permudahkanlah aku untuk menuntut ilmuMu, memahaminya, mengingati dan menyebarkannya. Berkatilah ilmu itu dan tambahkanlah ia. Amin.